เกี่ยวกับเรา

backdrop-fe

บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 โดยทีมงานผู้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ทักษะทางภาษาต่างประเทศ และการสั่งสมประสบการณ์อันมีค่าเมื่อศึกษาอยู่ในต่างแดน ของเยาวชนและนักเรียน/นักศึกษาไทย ผู้เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าและสำคัญยิ่งต่อการยกระดับและพัฒนาประเทศไทย ให้เดินหน้าไปสู่ความเป็นสากล มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

ดั่งปฏิธานของ บริษัท ฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ที่ว่า We do the best for you ..”เราตั้งใจทำแต่สิ่งที่ดีที่สุด…เพื่อคุณ” ทีมงานทุกคนใน “เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น” มีความพร้อมและยินดีให้บริการแบบครบวงจร ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาไทย ได้ประสบความสำเร็จกับการศึกษาต่อในต่างประเทศ สมตามความมุ่งหวังของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ให้กับผู้ปกครอง ด้วยการช่วยเหลือดูแลบุตรหลานอันเป็นที่รัก ตลอดระยะเวลาที่ยังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

further

เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น เป็นศูนย์บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศแบบครบวงจร ดำเนินงานโดยทีมผู้มากประสบการณ์ มีความชำนาญและความรับผิดชอบสูง มีหน้าที่ช่วยติดต่อประสานงานระหว่าง นักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สถานทูต พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและวางแผนการศึกษาต่อในต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และภาษาอังกฤษทั้งแบบระยะสั้นและยาว จนได้รับความไว้วางใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 10 ปี รวมถึงสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศอาทิ อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) อเมริกา ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ ฯลฯ

ด้วยประสบการณ์ตรงที่เคยเป็นนักศึกษาปริญญาโท ณ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวของบริษัทฯ รวมทั้งการได้เข้ารับการฝึกอบรมจาก หน่วยงานรัฐบาลของต่างประเทศ และสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกทั้งยังได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันในต่างประเทศอยู่เนืองๆ จึงทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ทีมงานของ เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น มีความเข้าใจต่อระบบการศึกษา วัฒนธรรมในต่างแดน ตลอดจนวิถีชีวิตของนักเรียน/นักศึกษาไทยในต่างประเทศเป็นอย่างดี พวกเราทุกคนพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดที่มีประโยชน์ ดูแลช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่กำลังจะเดินทางไปเพิ่มพูนความรู้และสั่งสมประสบการณ์ของตนเองในต่างประเทศ และตลอดระยะเวลาที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างแดนเช่นกัน

 

บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เป็นสมาชิก และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานระดับสากล อาทิ

tieca-thai-slogan สมาชิกของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อนานาชาติ (สทศ) หรือ Thai International Education Consultants Association ( TIECA )
 AusOnlyAndFutureUnlim_V-No Blend-RGB ได้รับความไว้วางใจจาก AusTrade, Embassy of Australia ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลของประเทศออสเตรเลีย ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อนานาชาติ (สทศ) ในการจัดโปรแกรม Summer Australia เป็นประจำทุกปี
 british-council-logo ได้รับการยอมรับ จาก บริติช เคานซิล ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อนานาชาติ (สทศ) ในการจัดโปรแกรม Summer UK เป็นประจำทุกปี
education-in-ireland_logo-resized ได้รับความไว้วางใจจาก Education in Ireland สังกัด Enterprise Ireland ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลของประเทศไอร์แลนด์ ให้เป็นที่ปรึกษา ในการประชาสัมพันธ์ระบบการศึกษาคุณภาพสูง ของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ในประเทศไทย
 us-commercial เป็นบริษัท ได้ที่ได้รับการยอมรับจาก U.S. Commercial Service หน่วยงานรัฐบาลสังกัดสถานทูตอเมริกา ในการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา
 felca เป็นสมาชิกของสมาคม สทศ ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียนปฎิบัติในวิชาชีพแนะแนว ที่กำกับดูแลโดยสมาพันธ์แนะแนวการศึกษาระดับสากล  Federation of Education and Language Consultant Associations (Felca)
 tat-logo  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Further Education loading . . .

Scroll Up