DIT ประเทศไอร์แลนด์ มอบทุนการศึกษา 60 ทุน

ฉลองครบรอบ 100 ปี สถาบัน Dublin Institute of Technology (DIT)

มอบทุนการศึกษา จำนวน 60 ทุน

สำหรับผู้ได้รับจดหมายตอบรับหลักสูตรปริญญาโท จากทั้ง 4 คณะ

ในปีการศึกษา ที่จะเริ่มเรียนกันยายน 2017

DIT Centenary Scholarship_2017 with FE_001

Centenary Scholarships

DIT เปิดรับสมัครนักศึกษาจากประเทศไทย เข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษา 50% ของค่าเล่าเรียน

จำนวน 60 ทุน สำหรับทุกหลักสูตรในระดับปริญญาโท ที่จะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2017

ปิดรับสมัคร 19 พฤษภาคม 2017

 

 

เงื่อนไขการสมัครขอรับทุนการศึกษา

  1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท ณ DIT ในปีการศึกษา 2017 แบบไม่มีเงื่อนไข
  2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี 70% หรือประมาณ GPA 3.0
  3. จะต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IELTS สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับหลักสูตรปริญญาโทที่ได้รับการตอบรับ อย่างน้อย 0.5 คะแนน

 

สนใจขอรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ …..

บ. เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

โทร 02 637-8778 / 0 632 632 559 / 0 632 632 599

Further Education loading . . .

Scroll Up