อังกฤษ

สหราชอาณาจักร

เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในการดูแลคนไทย รวมทั้งกลุ่มนักเรียนทุนในสังกัดรัฐบาล ที่เลือกสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา เพื่อการศึกษาต่อจนได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายสถาบันที่มีชื่อเสียงและถึงแม้ว่านักศึกษาจะเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่ เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น มิได้เป็นตัวแทน หากแต่ทีมงานของเราก็ยังยินดีให้คำแนะนำ ประสานงาน ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการสมัครเรียน เตรียมตัวก่อนการเดินทางและขอวีซ่า ด้วยความเต็มใจ อันนำมาซึ่งความสำเร็จตามความมุ่งหวังด้วยดีเสมอมา

เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น ยังให้บริการและดูแลนักศึกษาไทยผู้ประสงค์จะพัฒนาภาษาอังกฤษ เรียนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรีในหลากหลายสาขา ที่เปิดสอนในวิทยาลัยท้องถิ่น เช่น Pierce College, Green River Community College, Everett, Seattle Central Community College ซึ่งวิทยาลัยท้องถิ่นเหล่านี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สภาพแวดล้อมปลอดภัย บรรยากาศการเรียนร่วมกับนักศึกษาอเมริกันและอาจารย์ผู้สอนอบอุ่นเป็นกันเอง รวมทั้งค่าเล่าเรียนยังถูกกว่าของมหาวิทยาลัยกว่าครึ่ง

สำหรับผู้มีประสงค์จะเตรียมความพร้อมหรือปรับพื้นฐานภาษาและความรู้เชิงวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและประกันความสำเร็จเมื่อเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี โท หรือเอก ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น เสนอทางเลือกจากกลุ่มสถาบันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป

สหราชอาณาจักร (United Kingdom)  ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของทวีปยุโรป พื้นที่ของประเทศประกอบด้วยพื้นที่บน 2 เกาะ คือ (Great Britain) เกาะใหญ่ของอังกฤษ โดยรวมอาณาเขตของอังกฤษ (England) สก็อตแลนด์ (Scotland) และเวลส์ (Wales) ไว้ด้วยกัน และอีกส่วนบนเกาะไอร์แลนด์ตอนเหนือ (Northern Ireland) พื้นที่โดยรวมของสหราชอาณาจักรประมาณ 245,000 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ครอบคลุมจากเกาะเช็ทแลนด์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของสกอตแลนด์ ยาวลงมาจนถึงไอล์ ออฟ ซิลลี่ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ ข้ามทะเลไปสู่ไอร์แลนด์เหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่เขตพื้นที่ราบต่ำ มีพื้นที่ระดับสูงบ้างทางตอนเหนือและตะวันตก

เมื่อกล่าวแยกกัน สำหรับประเทศเวลส์ เมืองหลวงคือคาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงของประเทศสก๊อตแลนด์คือเอดินเบิร์ก และมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์เหนือคือเบลฟาสต์ กรุงลอนดอนเป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและของประเทศอังกฤษด้วย สหราชอาณาจักรมีจำนวนประชากรประมาณ 64.1 ล้านคน (อังกฤษ  54 ล้านคน สกอตแลนด์ 5.3 ล้านคน  เวลล์ 3 ล้านคน ไอร์แลนด์เหนือ 1.8 ล้านคน)

สหราชอาณาจักรมีประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่ง ตั้งแต่อดีตย้อนไปก่อนคริสตกาล 6,500 ปี จะพบอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ทั่วทั้งสหราชอาณาจักร ตั้งแต่อุทยานหินเก่าสโตนเฮนจ์จนถึงพระราชวังบัคกิ้งแฮม ที่สหราชอาณาจักรนี้ยังเป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติกว่า 28 แห่งของยูเนสโก (UNESCO) และมีเมืองมรดกโลก เช่น เอดินบะระบาธ, แคนเทอร์เบอรี่, เชสเตอร์,  เดอร์แรม, อ็อกซ์ฟอร์ด, สแตรทฟอร์ด อะพอน เอวอน และยอร์ค

9

 

ระบบการปกครองของสหราชอาณาจักรเป็นแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซึ่งมีสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 เป็นประมุขของสหราชอาณาจักร การปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ สมเด็จพระราชินีไม่ได้ปกครองประเทศ แต่ราชวงศ์ได้ปฎิบัติตามหน้าที่ด้านพิธีการและยึดตามขนบธรรมเนียมปฎิบัติซึ่งได้รับความเคารพยำเกรงจากรัฐบาล

รัฐสภาของอังกฤษแบ่งเป็น 2 สภา คือ สภาขุนนาง (House of Lords) และสภาล่าง (House of Commons) โดยสมาชิกสภาขุนนางประมาณ 1,200 คน โดยการสืบตระกูลประมาณ 900 คน อีกประมาณ 300 คนเป็นขุนนางตั้งใหม่จากผู้มีความรู้ความสามารถ หรือผู้ประกอบคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ ส่วนสภาล่างมาจากการเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี มีประมาณ 600 คน อำนาจการแต่งตั้งรัฐบาลเป็นของสภาล่าง ส่วนสภาสูงมีหน้าที่สำคัญก็คือ การกลั่นกรองกฎหมาย ตรวจสอบระบบการเมืองการปกครอง

นอกจากรัฐบาลกลางของสหราชอาณาจักรแล้ว ยังมีฝ่ายบริหารอีก 3 ส่วนซึ่งเป็นการบริหารที่ได้รับการมอบอำนาจจากส่วนกลางที่เรียกว่า ‘Devolved Administrations’ ได้แก่ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งทั้ง 3 ฝ่ายนี้ รับผิดชอบในการออกนโยบายในประเทศ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการคมนาคมขนส่ง ซึ่งถือว่าสหราชอาณาจักรมีความมั่นคงในระเบียบการปกครองมายาวนานมากที่สุดประเทศหนึ่ง

ข้อมูลประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีความเจริญในหลากหลายด้าน ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ศิลปะ อุตสาหกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นแหล่งแฟชั่นและสินค้าอันทันสมัยระดับไฮเอ็นของโลก คุณภาพทางการศึกษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำมีชื่อเสียงและเกียรติประวัติอันยาวนาน  ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษจัดได้ว่าดีที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา ห้องสมุดที่ใหญ่และเป็นแหล่งข้อมูลจากทุกแห่งของโลก และแหล่งค้นคว้าทางวิชาการมากมาย จึงไม่น่าแปลกเลยที่จะมีผู้ให้ความสนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเป็นจำนวนมากในแต่ละปีมาเป็นเวลานาน นอกเหนือจากประวัติศาสตร์ และระบบการเมืองการปกครองที่มีมายาวนานนับศตวรรษ ประเทศอังกฤษยังจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม ทั้งธรรมชาติ รวมไปถึงงานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เช่น ปราสาทและพระราชวังต่างๆ  จึงเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาต่างชาติ เช่น ชาวยุโรป จีน เกาหลี ไต้หวัน และไทย ในการไปศึกษาต่อ

 

สภาพภูมิอากาศ

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของประเทศอังกฤษจัดอยู่ในประเทศเป็นเกาะ จึงมีอากาศเปลี่ยนแปลงมาก สาเหตุเนื่องจากกระแสน้ำอุ่นและน้ำเย็นไหลผ่าน ทำให้เกิดหมอกหนาแน่นปกคลุมในบางครั้ง โดยส่วนใหญ่แล้วสภาพภูมิอากาศทางตอนเหนือจะหนาวมากกว่าทางตอนใต้ และทางภาคตะวันตกจะมีฝนชุ่มกว่าทางภาคตะวันออก เดือนที่ฝนตกน้อยคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฏาคม อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในเดือนมกราคม 4 องศาเซลเซียส และสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 18 องศาเซลเซียส ประเทศอังกฤษประกอบด้วย 4 ฤดูกาล

 • ฤดูใบไม้ผลิ : ช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม อากาศจะเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 15–20c
 • ฤดูร้อน : ช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม อากาศส่วนใหญ่จะอบอุ่นและแสงแดดจัดจ้า อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 15–32c
 • ฤดูใบไม้ร่วง : ช่วงเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน อากาศจะเย็นขึ้นเรื่อยๆ ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีสวยงามและร่วงหล่น อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 8–14c
 • ฤดูหนาว : ช่วงเดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวมากที่สุด หิมะตกในบางพื้นที่ กลางคืนจะยาวกว่ากลางวัน และจะมืดเร็วกว่าปกติ อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 0–4c

เวลาช้ากว่าประเทศไทย 6 – 7 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเส้นแบ่งเขตเวลาโลก GMT (Greenwich Mean Time)

images

 

สกุลเงินตราของสหราชอาณาจักร คือ ปอนด์ (Pound) ค่าเงินต่างแบ่งได้ ดังนี้

 • ธนบัตรประเทศอังกฤษ มีมูลค่า 50, 20, 10 และ 5 ปอนด์
 • เหรียญ แบ่งเป็น 8 ชนิด คือ 2 และ 1 ปอนด์ และ 50,20,10,5,2
  และ 1 เพนนี

 

plug-ukplug-uk-2

ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศ คือ ระบบ 240V. AC 50 Hz เหมือนประเทศไทย แตกต่างกันในลักษณะของปลั๊กไฟ ซึ่งจะเป็นปลั๊กไฟแบบ 3 ขา ฉะนั้นอย่าลืมว่าต้องนำปลั๊กต่อไปด้วย และถ้าหากเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทย ต้องใช้ Adapter ในการแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นระบบเดียวกับกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถหาซื้อ Adapter ได้ที่ประเทศไทย

 

เมืองใหญ่ที่น่าสนใจ

lon-group-of-students-in-london-hero

 • London (ลอนดอน) เป็นเมืองหลวงของอังกฤษและสหราชอาณาจักร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้นำด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก ถือกันว่าเป็นเมืองสากลหลักของโลก และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป มีผู้คนอาศัยอยู่มากที่สุดอีกด้วย เรียกได้ว่ามีคนจากทุกประเทศในโลกที่เข้ามาอาศัยอยู่ในลอนดอน การเดินทางในลอนดอนจึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทุกคน แต่เมืองใหญ่ระดับนี้ มีแผนการรองรับการคมนาคมมาตั้งแต่เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว โดยระบบหลักที่เป็นหน้าเป็นตาให้แก่เมืองคงหนีไม่พ้นระบบรถไฟใต้ดิน “London Underground” ได้ชื่อว่าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลก และรถไฟใต้ดินสายแรกของโลกเกิดขึ้นที่นี่ด้วย โดยเริ่มเปิดให้บริการสายแรกเมื่อปี ค.ศ. 1863 ระหว่างสถานีแพดดิงตัน (Paddington Station) ถึงสถานีฟาริงดอน (Farringdon Station) รวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบันก็ 150 กว่าปีแล้ว ที่ชาวลอนดอนมีรถไฟใต้ดินไว้เป็นพาหนะสำหรับเดินทาง ระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดนี้ดูแลโดย Transport for London และเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดของใจกลางเมือง มีการแบ่งเขตการเดินทางออกเป็น 6 โซน โดยโซนชั้นในสุดเรียกว่าโซน 1 มีค่าเดินทางเข้ามาในเขตนี้แพงที่สุด และราคาค่าเดินทางก็ลดหลั่นกันไป
 • Cambridge (เคมบริดจ์) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และการศึกษาแรกเริ่ม เป็นเมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม มีพิพิธภัณฑ์ที่ควรแก่การเรียนรู้มากมาย
 • Oxford (อ๊อกฟอร์ด) ตั้งอยู่ห่างจากกรุงลอนดอนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 80 กิโลเมตร เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน เป็นเมืองเกี่ยวข้องกับศาสนา แวดล้อมด้วยทุ่งกว้างใหญ่ ทิวเขาและมีแม่น้ำเทมส์ไหลผ่าน ภายในเมืองมีสถาปัตยกรรมที่งดงามตามแบบฉบับอังกฤษหลายแห่ง มีพิพิธภัณฑ์และหอศิลปกรรมและสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมาย
 • Canterbury (แคนเทอร์เบอร์รี่) เป็นเมืองที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีโบสถ์ที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดของอังกฤษ ภายในเมืองมีศูนย์การค้าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงลอนดอนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 95 กิโลเมตร
 • Bristol (บริสโทล)เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ อยู่ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางทิศตะวันตกประมาณ 190 กิโลเมตร เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตตะวันตกของประเทศอังกฤษ มีสะพานแขวนที่สวยงามชื่อ บรูเนล
 • Bournemouth (บอร์นมัธ) เป็นเมืองชายทะเลที่มีชื่อเสียง ใช้เวลาเดินทางจากกรุงลอนดอนทางรถไฟประมาณ 2 ชั่วโมง มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เป็นเมืองที่มีทิวทัศน์งดงามและปราศจากมลพิษ
 • Bath (บาธ)เป็นเมืองตากอากาศที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศ ที่มีมาตั้งแต่อาณาจักรโรมันโบราณ ตั้งอยู่ในทุ่งหญ้าเอวอนที่เขียวชอุ่ม มีบ่อน้ำพุร้อนสำหรับอาบน้ำแร่ เป็นเมืองประวัติศาสตร์ อยู่ห่างจากกรุงลอนดอนประมาณ 160 กิโลเมตร
 • Birmingham (เบอร์มิ่งแฮม)เป็นเมืองที่แวดล้อมไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอังกฤษ มีหมู่บ้านที่สวยงามเหมือนภาพวาด เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องดื่มและอาหาร เช่น ช็อคโกแลตยี่ห้อ Cadbury อีกทั้งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 2 แห่งคือ University of Birmingham และ Aston University

images-5

 • Manchester (แมนเชสเตอร์)ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศทางตอนเหนือ เป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางดนตรี และการละครของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของทีมฟุตบอลที่ชาวไทยรู้จักดี คือ ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
 • Brighton and Hove (ไบร์ทตันและโฮพว์)เมืองสองเมืองนี้ เป็นเมืองพักตากอากาศขนาดกลาง ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทางตอนใต้ของลอนดอน เป็นเมืองที่รวบรวมวัฒนธรรม และแหล่งบันเทิงต่างๆ เอาไว้ด้วยกัน และเป็นสถานที่ซึ่งชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์

 

Further Education loading . . .

Scroll Up