About US

backdrop-fe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent congue faucibus purus sed faucibus. Praesent aliquam nunc sed rhoncus tincidunt. Nulla facilisi. Duis vehicula nibh faucibus tellus accumsan laoreet. Nam vel justo elementum, pretium urna eu, iaculis neque. Duis cursus lorem erat, vitae mattis augue consectetur a. Ut eu dui in felis malesuada gravida.

บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 โดยทีมงานผู้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ทักษะทางภาษาต่างประเทศ และการสั่งสมประสบการณ์อันมีค่าเมื่อศึกษาอยู่ในต่างแดน ของเยาวชนและนักเรียน/นักศึกษาไทย ผู้เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าและสำคัญยิ่งต่อการยกระดับและพัฒนาประเทศไทย ให้เดินหน้าไปสู่ความเป็นสากล มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

ดั่งปฏิธานของ บริษัท ฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ที่ว่า We do the best for you ..”เราตั้งใจทำแต่สิ่งที่ดีที่สุด…เพื่อคุณ” ทีมงานทุกคนใน “เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น” มีความพร้อมและยินดีให้บริการแบบครบวงจร ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาไทย ได้ประสบความสำเร็จกับการศึกษาต่อในต่างประเทศ สมตามความมุ่งหวังของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ให้กับผู้ปกครอง ด้วยการช่วยเหลือดูแลบุตรหลานอันเป็นที่รัก ตลอดระยะเวลาที่ยังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

further

เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น เป็นศูนย์บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศแบบครบวงจร ดำเนินงานโดยทีมผู้มากประสบการณ์ มีความชำนาญและความรับผิดชอบสูง มีหน้าที่ช่วยติดต่อประสานงานระหว่าง นักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สถานทูต พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและวางแผนการศึกษาต่อในต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และภาษาอังกฤษทั้งแบบระยะสั้นและยาว จนได้รับความไว้วางใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 10 ปี รวมถึงสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศอาทิ อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) อเมริกา ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ ฯลฯ

ด้วยประสบการณ์ตรงที่เคยเป็นนักศึกษาปริญญาโท ณ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวของบริษัทฯ รวมทั้งการได้เข้ารับการฝึกอบรมจาก หน่วยงานรัฐบาลของต่างประเทศ และสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกทั้งยังได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันในต่างประเทศอยู่เนืองๆ จึงทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ทีมงานของ เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น มีความเข้าใจต่อระบบการศึกษา วัฒนธรรมในต่างแดน ตลอดจนวิถีชีวิตของนักเรียน/นักศึกษาไทยในต่างประเทศเป็นอย่างดี พวกเราทุกคนพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดที่มีประโยชน์ ดูแลช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่กำลังจะเดินทางไปเพิ่มพูนความรู้และสั่งสมประสบการณ์ของตนเองในต่างประเทศ และตลอดระยะเวลาที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างแดนเช่นกัน

 

บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เป็นสมาชิก และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานระดับสากล อาทิ

tieca-thai-slogan สมาชิกของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อนานาชาติ (สทศ) หรือ Thai International Education Consultants Association ( TIECA )
 AusOnlyAndFutureUnlim_V-No Blend-RGB ได้รับความไว้วางใจจาก AusTrade, Embassy of Australia ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลของประเทศออสเตรเลีย ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อนานาชาติ (สทศ) ในการจัดโปรแกรม Summer Australia เป็นประจำทุกปี
 british-council-logo ได้รับการยอมรับ จาก บริติช เคานซิล ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อนานาชาติ (สทศ) ในการจัดโปรแกรม Summer UK เป็นประจำทุกปี
education-in-ireland_logo-resized ได้รับความไว้วางใจจาก Education in Ireland สังกัด Enterprise Ireland ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลของประเทศไอร์แลนด์ ให้เป็นที่ปรึกษา ในการประชาสัมพันธ์ระบบการศึกษาคุณภาพสูง ของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ในประเทศไทย
 us-commercial เป็นบริษัท ได้ที่ได้รับการยอมรับจาก U.S. Commercial Service หน่วยงานรัฐบาลสังกัดสถานทูตอเมริกา ในการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา
 felca เป็นสมาชิกของสมาคม สทศ ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียนปฎิบัติในวิชาชีพแนะแนว ที่กำกับดูแลโดยสมาพันธ์แนะแนวการศึกษาระดับสากล  Federation of Education and Language Consultant Associations (Felca)
 tat-logo  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Further Education loading . . .

Scroll Up