Institute in

  • Select country

Box Hill Institute of TAFE

Melburne - Australia

Box Hill Institute of TAFE # 02411J ได้รับการยอมรับว่า เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย ด้วยรางวัลต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วย Winners of the Large Training Provider of the Year 2012 Winners of the International Training Provider of the Year 2013 Finalists in for the Large Training Providers of the Year Award for 2015 Victorian Large Training Provider of the year 2016 […]

www.boxhill.edu.au

IMI – International Management Institute Switzerland

Luzern Switzerland

IMI – International Management Institute, Switzerland เป็นสถาบันการศึกษาด้านการธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ตั้งอยู่ ณ เมืองลูเซิร์น (Luzern) เมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ต้องห้ามพลาด !!!! เพียงก้าวแรกของการเข้าศึกษาในสถาบัน IMI นักศึกษาทุกคนจะได้รับการดูแลเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัว ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการ โดยครอบครัวชาวสวิสแท้ ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ก่อตั้ง ส่งผลให้ สถาบัน IMI เป็นสถาบันการเรียนการสอนวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพียงแห่งเดียวในสวิสเซอร์แลนด์ ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวสวิสได้อย่างแท้จริง เหตุนี้ จึงทำให้การเรียนการสอนของ IMI ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาบันที่จัดการเรียนสอนอย่างมีคุณภาพสูงในสาขาวิชาธุรกิจการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมของสวิสเซอร์แลนด์ สำหรับการเรียนการสอนที่ IMI คณาจารย์ทุกคนไม่เพียงแต่เสริมสร้างทักษะในด้านการจัดการให้แก่นักศึกษาเท่านั้น หากแต่ยังช่วยให้นักศึกษาทุกคนของ IMI ได้รับการพัฒนาศักยภาพภายในตัวตน เพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ สถาบัน IMI ยังเสริมความเข้มข้นทางวิชาการ ด้วยความร่วมมือกับ Manchester Metropolitan University (MMU) ประเทศอังกฤษ เป็นระยะยาวนานกว่า 20 ปี ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Dual Degree […]

www.imi-luzern.com

TAFE Queensland

Queensland - Australia

TAFE Queensland เป็นกลุ่ม วิทยาลัยอาชีวศึกษา แห่งรัฐควีนสแลนด์ ที่มีวิทยาลัยเครือข่าย กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วรัฐ จำนวนทั้งสิ้น 6 วิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรด้านวิชาชีพ มากกว่า 500 สาขา มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในรัฐควีสแลนด์ และต่างรัฐ ในการจัดหลักสูตรต่อเนื่อง (Certificate, Diploma) ต่อเนื่องเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หนึ่งในความภาคภูมิใจ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งรัฐควีนสแลนด์ คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพ ในปี 2018 (XXI Commonwealth Game) สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โทร 02 637 8778

tafeqld.edu.au

TAFE Queensland Brisbane

Brisbane - Australia

TAFE Queensland Brisbane # 03020E เป็นหนึ่งในกลุ่มของวิทยาลัยอาชีวศึกษา แห่งรัฐควีนสแลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริสเบน ถือว่าเป็นหนึ่งในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ มากที่สุดแห่งหนึ่ง ของกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษา แห่งรัฐควีนสแลนด์ มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว รวมทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนด้วย สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โทร 02 637 8778

tafebrisbane.edu.au

TAFE Queensland East Coast

Brisbane - Australia

TAFE Queensland East Coast # 02004B เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐควีสแลนด์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การดูแลเด็ก การศึกษา ธุรกิจการโรงแรม การออกแบบ และ การก่อสร้าง สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โทร 02 637 8778

tafeeastcoast.edu.au

TAFE Queensland Gold Coast

Gold Coast - Australia

TAFE Queensland Gold Coast  # 03037G เป็นกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่ตั้งอยู่รอบ ๆ เมืองโกลโค๊ค เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญทางตอนใต้ของรัฐควีสแลนด์ เปิดสอนหลักสูตรสำคัญ ๆ ด้านดนตรี ด้านการให้คำปรึกษา ด้านการบริการสังคม ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โทร 02 637 8778

tafegoldcoast.edu.au

TAFE Queensland North

Townsville - Australia

TAFE Queensland North # 02012B เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่มีกลุ่มวิทยาเขตมากถึง 12 แห่ง ในทางตอนเหนือของรัฐควีนสแลนด์ เปิดสอนหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เสริมสวย และการเดินเรือ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โทร 02 637 8778

tafenorth.edu.au

TAFE Queensland Skills Tech

Brisbane - Australia

TAFE Queensland Skills Tech # 02014M เป็นกลุ่มวิทยาอาชีวศึกษา ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำทางด้านการเรียนการสอนช่างเทคนิค ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองบริสเบิน โดยใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที เปิดหลักสูตรที่เน้นทางด้านช่างในแผนก เครื่องยนต์ การก่อสร้าง และไฟฟ้า รวมทั้งหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โทร 02 637 8778

tafeskillstech.edu.au

TAFE Queensland South West

Bundamda (QLD) - Australia

TAFE Queensland South West # 02011C เป็นกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของเมืองบริสเบน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที หลักสูตรที่โดดเด่น ของกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษานี้ ได้แก่ วิศวกรรม เกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม การจัดการสาธารณูปโภค และ ธุรกิจด้านเนื้อสัตว์ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โทร 02 637 8778

tafesouthwest.edu.au

Avalon College

Geelong - Australia

วิทยาลัย อเวลอน (Avalon College # 01803A ) เป็นวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในเขตจีลอง ซึ่งเป็นขตเมืองชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของรัฐวิคตอเรีย เป็นวิทยาลัยเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรพื้นฐานทางวิชาการสำหรับการเตรียมความพร้อมนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของออสเตรเลีย วิทยาลัยเตรียมความพร้อมด้านภาษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยอเวลอน เป็นการจำลองสภาพการเรียนเช่นเดียวกับการเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยนักเรียนทุกคนจะมีตารางเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดทั้งวัน วิทยาลัยอเวลอน จัดให้นักเรียนพักอยู่ในหอพักของโรงเรียน จึงทำให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ตลอดเวลา นักเรียนที่จบหลักสูตรภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมจาก Avalon College เป็นที่ยอมรับให้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรมัธยมศึกษาของออสเตรเลียเป็นจำนวนมาก สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โทร 02 637 8778

www.avaloncollege.vic.edu.au

Embassy English

Australia, UK, USA, Canada

Embassy English เป็นศูนย์ภาษา ภายใต้ชื่อกลุ่ม Study Group ซึ่งมีวิทยาเขต กระจายอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  ได้แก่  Australia, New Zealand, UK, USA, Canada สำหรับในประเทศออสเตรเลีย Embassy English มีวิทยาเขตอยู่ในเมืองหลัก ๆ ของประเทศ และ ตั้งอยู่ในใจกลางของแต่ละเมือง ได้แก่ Melbourne, Sydney, Brisbane, Surfers Paradise สำหรับประเทศอังกฤษ, Embassy English มีวิทยาเขตอยู่ในเมืองหลัก ๆ ได้แก่ London, Greenwich, Oxford, Brighton, Hastings, Cambridge สำหรับประเทศอเมริกา, Embassy English มีวิทยาเขตอยู่ในเมืองหลัก ๆ คือ San Francisco, Boston, NewYork, Fort Lauderdale, Long Beach, San […]

htp://ww.embayelih.cm

Eynesbury

Adelaide - Australia

Eynesbury # 00561M เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนในกลุ่ม Navitas ซึ่งมีศูนย์การศึกษากระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก สถาบัน Eynesbury ตั้งอยู่ ณ เมืองอะดิเลค รัฐเซาท์ออสเตรเลีย เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว รวมทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังเปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อม (Foundation Year) และ หลักสูตรอนุปริญญาตรี (Diploma) เพื่อต่อเนื่องเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย อีกด้วย สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โทร 02 637 8778

https://www.eynesbury.navitas.com/

Holmes Institute

Brisbane, Sydney, Melbourne - Australia

สถาบัน โฮมส์ (Holmes Institute) เป็นสถาบันเอกชน ที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรวิชาชีพ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร (Certificate) จนถึงระดับปริญญาโท (Master) สถาบัน โฮมส์ เป็นสถาบันเอกชนในประเทศออสเตรเลียที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก สถานที่ตั้งของสถาบัน โฮมส์ จะตั้งอยู่ใจกลางเมืองสำคัญ ๆ ของประเทศออสเตรเลีย อาทิเช่น บริสเบน (Brisbane #01647G) ชิดนีย์ (Sydney # 00040C) และ เมลเบิร์น (Melbourne # 00067C) แต่เดิม สถาบันโฮมส์ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน และ นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ แต่ในปัจจุบัน สถาบันโฮมส์ ได้ร่วมมือกับสถาบัน Oxford House College (OHC) ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่มีอายุ 16 ขึ้นไป โดยคงเหลือเพียงหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับมัยมศึกษา (English for High […]

www.holmes.edu.au

IELI – Intensive English Language Institute

Adelaide - Australia

IELI – Intensive English Language Institute # 02916F เป็นศูนย์ภาษาเอกชน ที่ตั้งอยู่ในเมืองอะดิเลค รัฐเซาท์ออสเตรเลีย มีวิทยาเขตทั้งในใจกลางเมือง อะดิเลค และ ภายในรั้วมหาวิทยาลัยฟินดอร์ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั้งแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) และ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ฟินเดอร์ ในการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวก่อนการเข้าเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นศูนย์ภาษาเอกชน จึงทำให้มีราคาพิเศษสำหรับนักศึกษา มีราคาโปรโมชั่น สำหรับนักศึกษาไทย สอบถามเพิ่มเติม ที่ Further Education 026378778

ieli.sa.edu.au

ILSC Language School

USA, Canada, India, Australia

ILSC Language School, 02137M ILSC เป็นศูนย์ภาษาเอกชน ที่มีวิทยาเขต กระจายอยู่ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ได้แก่ อเมริกา แคนาดา อินเดีย และ ออสเตรเลีย สำหรับศูนย์ภาษา ILSC ในประเทศออสเตรเลีย มีวิทยาเขต อยู่ใน 3 เมืองหลัก ๆ ได้แก่ Sydney,  Melbourne และ Brisbane ศูนย์ภาษา ILSC ในประเทศอเมริกา มีวิทยาเขต อยู่ใน San Francisco, New York ศูนย์ภาษา ILSC ในประเทศแคนาดา มีวิทยาเขต อยู่ที่ Vancouver, Toronto และ Montreal ศูนย์ภาษา ILSC ในอินเดีย อยู่ที่เมือง New Delhi เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว  นำเสนอคอร์สหลากหลาย ตามความสนใจและระดับความรู้ของผู้เรียน […]

www.liscc.com

Kaplan International English

Australia, New Zealand, UK, Ireland, USA, Canada

Kaplan International English, 02369F  Kaplan International English เป็นศูนย์ภาษาเอกชน ที่มีวิทยาเขตกระจายอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้แก่ Australia, New Zealand, UK, Ireland, USA, Canada และ Singapore สำหรับในประเทศออสเตรเลีย สถาบัน Kaplan International English มีวิทยาเขต ในเมืองหลัก ๆ เช่น Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, Brisbane, Cairns ในประเทศอังกฤษ  สถาบัน Kaplan International English มีวิทยาเขต ในเมืองหลัก ๆ ได้แก่ London(Covent garden, Leicester Square), Manchester, Cambridge, Liverpool, Oxford, Torquay, Bath, […]

htp:/ww.kalnintetion.cm

Oxford House College (Holmes Education Group)

Brisbane, Gold Coast, Sydney, Melbourne - Australia

Oxford House College (OHC) เป็นส่วนหนึ่งของ Holmes Education Group ซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาเอกชน ที่มีเครือข่ายสถาบันภาษาทั่วโลก ทั้งในอังกฤษ ออสเตรเลีย อเมริกา และ แคนาดา ในส่วนของประเทศออสเตรเลีย สถาบัน OHC ดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยร่วมกับสถาบัน Holmes Institute ซึ่งเป็นสถาบันเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษในเมืองต่าง ๆ ของประเทศออสเตรเลีย ที่มีชื่อเสียงเป็นเวลาช้านาน สถานที่ตั้งของสถาบันภาษา OHC ในประเทศออสเตรเลีย จะตั้งอยู่ในใจกลางเมืองหลักของประเทศ ได้แก่ บริสเบน (Brisbane) โกลด์โควต์ (Gold Coast) ชิดนีย์ (Sydney) และ เมลเบิร์น (Melbourne) และอีก 1 เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย คือ แคนส์ (Cairns) หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่เปิดสอนโดยสถาบัน OHC จะมีความหลากหลายทั้งในด้านระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน รวมทั้งการเน้นพัฒนาทักษะเฉพาะด้านตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน เช่น หลักสูตร ภาษาอังกฤษทั่วไป (General […]

www.ohcEnglish.com

OzFord College

Melbourne - Australia

OzFord College # 02427A ศูนย์ภาษาเอกชน ตั้งอยู่ใจกลางนครเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purpose) หลักสูตรเตรียมตัวสอบ IELTS (IELTS Preparation) และหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (English for High School Preparation) สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษของ OzFord College มีความยืดหยุ่นในวางแผนการเรียน โดยเปิดรับนักศึกษาใหม่ได้ทุก ๆ วันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ ในขณะเดียวกัน OzFord College ยังมีหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (VCE – Victorian Certificate of Education Year 11 & 12) สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนในระบบโรงเรียนตามปกติ นอกจากนี้ OzFord College ได้เปิดหลักสูตรด้านวิชาชีพที่หลากหลาย เช่น ด้านธุรกิจและการจัดการ ด้านการบัญชี […]

www.ozford.edu.au

SACE College of English

Adelaide, Tasmania and Melbourne - Australia

SACE College of English # 00094M เป็นศูนย์ภาษาเอกชน ที่มีวิทยาเขตหลักอยู่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ในขณะที่มีวิทยาเขตอีก 2 แห่งนอกรัฐเซาท์ออสเตรเลีย คือ เมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย และ โฮบาท รัฐแทสมาเนีย สำหรับ SACE วิทยาเขตโฮบาท รัฐแทสมาเนีย ถือเป็นศูนย์ภาษาเอกชนแห่งเดียว ที่ตั้งอยู่ที่รัฐแห่งนี้  SACE มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั้งแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) และหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย  SACE มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Flinders ในการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัย  เนื่องจากเป็นศูนย์ภาษาเอกชน จึงทำให้มีราคาพิเศษสำหรับนักศึกษา  มีราคาโปรโมชั่น สำหรับนักศึกษาไทย สอบถามเพิ่มเติม ที่ บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โทร 02 637 8778

http://saceadelaide.edu.au/

UWA Centre for English Language Teaching

Perth - Australia

ศูนย์ภาษาแห่งมหาวิทยาลัยเวสเทริน์ออสเตรเลีย (UWA Centre for English Language Teaching # 00126G) ตั้งอยู่ในวิทยาเขตเคลมอท์ (Claremont Campus) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยเวสเทริน์ออสเตรเลีย โดยอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 20 นาที เนื่องจากศูนย์ภาษาแห่งนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเวสเทริน์ออสเตรเลีย (1 ใน 8 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของออสเตรเลีย) จึงทำให้คุณภาพการเรียนการสอนของศูนย์ภาษาแห่งนี้ อยู่ในระดับสูง ที่ศูนย์ภาษาแห่งมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ออสเตรเลีย จัดหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนในทุก ๆ ระดับ ประกอบด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English) หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purpose) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบวัดระดับ (IELTS Examination Preparation and Cambridge Examination Preparation) รวมทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นเฉพาะกลุ่ม (Study Tours and Customised Courses) นอกจากนี้ […]

celt.uwa.edu.au

Contact US

Phone +66 (0) 2637 8778
Mobile+66 (0) 625 659 145
E-mail info@furthereducation.co.th
banner-contact

Recommended Institute

Further Education loading . . .

Scroll Up