เรียนซัมเมอร์ เมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย (เมษายน 2559)

  • เมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย
  • วันที่ 2 - 30 เมษายน 2559
  • อายุ 11 - 18 ปี

Banner-1

สัปดาห์แรก ช่วงเช้า ของโปรแกรม เตรียมตัว อุ่นเครื่องการใช้ภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร High School Preparation Program ณ ศูนย์ภาษาของ Holmes Institute และช่วงบ่ายทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในตัวเมืองเมลเบิร์น อาทิ Federation Square, St. Patrick’s Church, South Gate, South Wharf, Crown Entertainment Complex และ เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝากถูกใจ ณ David Jones, Myers และ Queen Victoria Market เป็นต้น

ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 – 4 นักเรียนจะได้สัมผัสบรรยาการการเรียน และร่วมกิจกกรม กับเพื่อนนักเรียนชาวออสซี่รุ่นเดียวกัน ในห้องเรียนจริง ภายในรั้วอันปลอดภัยของโรงเรียน Brighton Secondary College อันมีชื่อเสียงมากในเมืองเมลเบิร์น

ช่วงบ่ายในวันธรรมดา สัปดาห์ละ 1 วัน นักเรียนจะได้เพลิดเพลินกับรายการทัศนศึกษา ที่พรั่งพร้อมไปด้วยความรู้ และความสนุกสนาน ณ สถานที่น่าสนใจ อาทิ Brighton Beach & Bathing Boxes, Melbourne Aquarium, Science Museum เป็นต้น

ทุกวันเสาร์ พบกับโปรแกรมท่องเที่ยวสุดประทับใจ แบบเต็มอิ่มและเต็มวัน พร้อมอาหารกลางวัน และมื้อเย็น ที่ส่วนใหญ่จะรับประทานในภัตาคารจีน ชั้นเลิศ ซึ่งสถามที่ท่องเที่ยวที่จะได้ไปเยี่ยมชม เป็นไฮไลท์ ของเมืองเมลเบิร์น ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกใฝ่ฝันที่ได้มีโอกาสมาเยือนสักครั้ง

วันอาทิตย์ พักผ่อนอยู่กับบ้าน หรือร่วมทำกิจกรรมในครอบครัว และเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมออสซี่แท้ๆ กับครอบครัวโฮมสเตย์ที่พักอยู่ด้วย

การเข้าร่วมโปรแกรม “พัฒนาภาษาอังกฤษและทัศนศึกษา” นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สั่งสมประสบการณ์อันมีค่าแล้ว บุตรหลานของท่านยังจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และมีโอกาส ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งการใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด

CRICOS : 00861K

Banner

นครเมลเบิร์น – เมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย ได้รับการ  ยกย่องให้เป็นเมืองที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชากรในเมืองนี้ จัดว่ามีมาตรฐานสูง จึงทำให้ “นครเมลเบิร์น” ได้รับการจัดอันดับ โดย The Economist Intelligence Unit ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกหลายปีซ้อน

นครเมลเบิร์น – มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพการศึกษาเป็นเลิศ บ้านเมืองมีความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ และมีความปลอดภัยสูง จึงเหมาะที่จะส่งบุตรหลานไปศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ และทักษะอื่นๆ    ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ และการเจริญเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีคุณภาพในอนาคต

 

IMG_5464

สัปดาห์ที่ 1 Holmes Institute วิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษร่วมกับนักเรียนต่างชาติ ในระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่เหมาะสม

สัปดาห์ที่ 2 – 4 Brighton Secondary College โรงเรียนมัธยมศึกษา คุณภาพการศึกษาสูง เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านวิชาการ สังกัดรัฐบาล แห่งรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย นักเรียนไทยจะได้เรียนร่วมชั้นกับเพื่อนๆ ชาวออสซี่ในห้องเรียนตามระดับชั้นเรียนที่เพิ่งจบ

ช่วงเช้า   เรียนภาษาอังกฤษ English as a Second Language (ESL) – สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษกับคุณครูผู้เชี่ยวชาญการสอนนักเรียนต่างชาติ

ช่วงบ่าย  ร่วมเรียนวิชาต่างๆ และทำกิจกรรมในห้องเรียน ร่วมกับเพื่อนนักเรียนชาวออสซี่  ซึ่งอยู่ในระดับชั้นเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือเพิ่งจบมา ณ บรรยากาศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีชื่อเสียง และเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนอันทันสมัย รวมทั้งบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ          ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนกล้าคิด กล้าถาม กล้าตัดสินใจ อีกทั้งยังจะได้สนุกกับกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ

Brighton_Final

IMG_5464 IMG_5466 Group @Suvarnabhumi IMG_5480 IMG_5481 trip3

Further Education loading . . .

Scroll Up