Essendon Keilor College

  • Essendon Keilor college # 00861K เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาล แห่งรัฐวิคตอเรีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของนครเมลเบิร์น
  • Essendon Keilor College ถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดรัฐบาล ที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ของรัฐวิคตอเรีย ด้วยจำนวนวิทยาเขต มากถึง 3 วิทยาเขต โดยแบ่งเป็นวิทยาเขต สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นปีที่ 7 -9) 2 วิทยาเขต คือ Keilor East Campus และ Niddrie Campus ในขณะที่วิทยาเขตสำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นปีที่ 10 -12) จะอยู่ที่ Essendon Campus

aus-essendon-students-groupping

  • ด้วยประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนต่างชาติ มายาวนานกว่า  20 ปี ส่งผลให้ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการให้คำแนะนำและจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนต่างชาติ และนำไปสู่การประสบความสำเร็จของนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาทั้งมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย และ ต่างประเทศ
  • แนวทางการจัดการเรียนการสอนของ Essendon Keilor College เป็นไปในรูปแบบของการผสมผสานระหว่างความเป็นเลิศทางวิชาการและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • สำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนต่างชาติ Essendon Keilor College เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่ง ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดรัฐบาล แห่งรัฐวิคตอเรีย ที่มีศูนย์การเรียนภาษาอังกฤษ (English Language Center) ตั้งอยู่ภายในโรงเรียน
  • นอกจากนี้ Essendon Keilor College ยังเป็นโรงเรียนที่เน้นความสำคัญด้านกีฬา ด้วยการจัดโปรแกรมกีฬาฟุตบอล (Australian Rules Football) ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 7 รวมถึงการตั้งทีมฟุตบอลของโรงเรียน รวมทั้งทีมแอโรบิค เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับรัฐ อีกด้วย

aus-essendon-sport

  • ในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนที่จบการศึกษาจาก Essendon Keilor College มีระดับคะแนน ATAR มากกว่า 96 คะแนน ส่งผลให้สามารถเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก

aus-essendon-lab

  • เนื่องจาก Essendon Keilor College เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาล แห่งรัฐวิคตอเรีย ที่ได้รับความนิยมทั้งจากนักเรียนท้องถิ่นและนักเรียนต่างชาติ จากทั่วทุกมุมโลก จึงทำให้ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนในโรงเรียน

aus-essendon-students

  • สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โทร 02 637 8778

 

Further Education loading . . .

Scroll Up