Northcote High School

  • Northcote High School # 00861K โรงเรียนมัธยมนอร์ทคอร์ท เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาล รัฐวิคตอเรีย ที่ตั้งอยู่ในเขตนอร์ทคอร์ท  ห่างจากตัวเมืองเมลเบิร์น ไปทางเหนือ ประมาณ 20 นาที
  • เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา แบบสหศึกษา (ชาย – หญิง) ขนาดกลาง มีจำนวนนักเรียนประมาณ 1,650 คน
  • ไม่มีศูนย์ภาษาในโรงเรียน นักเรียนต่างชาติ ที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐาน จะต้องเรียนในศูนย์ภาษา ใกล้ ๆ กับโรงเรียน

aus-northcote-studnet

  • เข้มข้นด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย ทำให้ส่งผลให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนอร์ทคอร์ท มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการเป็นอย่างมาก
  • ในปี 2015 หนึ่งในนักเรียนที่มีคะแนน ATAR สูงสุดของประเทศออสเตรเลีย เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมนอร์ทคอร์ท โดยมีคะแนนATAR สูงถึง 99.15
  • นอกจากนี้ ยังเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เน้น ด้านการกีฬา ด้วยจำนวนทีมกีฬาประเภทต่าง ๆ ของโรงเรียนเกือบ 100 ทีม จนได้รับการยอมรับว่า เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (high-performing sport-oriented school)
  • เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านกีฬาภายในโรงเรียน เช่น สนามเทนนิส  สนามฟุตบอล รวมทั้งสระว่ายน้ำ

aus-northcote-sport-grouping

  • ในการเรียนรู้ทางภาษา ที่โรงเรียนมัธยมนอร์ทคอร์ท ยังจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาที่หลากหลาย เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีนกลาง ภาษากรีก และภาษาอิตาลี
  • สำหรับการดูแลนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนมัธยมนอร์ทคอร์ท มีประสบการณ์การดูแลนักเรียนต่างชาติมาเป็นเวลานาน จึงทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียนต่างชาติ มีความเชี่ยวชาญและใส่ใจในการดูแลนักเรียนต่างชาติ เป็นอย่างดี
  • สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โทร 02 637 8778

Further Education loading . . .

Scroll Up