The Kilmore International School

tkis-banner

 • The Kilmore International School # 00671E โรงเรียนนานาชาติ คิวมอร์ ตั้งอยู่ในเขตเมือง คิวมอร์ ทางตอนเหนือของนครเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย

ib-logo

 • โรงเรียนนานาชาติ คิวมอร์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในประเทศออสเตรเลีย ที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนทุกคนในระดับชั้นปีที่ 11 และ ชั้นปีที่ 12 ด้วย หลักสูตร IB (International Baccalaureate Diploma Program) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเพื่อเป็นหนทางในการนำไปสู่การเข้าเรียนต่อหลักสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก รวมทั้งยังเป็นการเตรียมตัวที่สำคัญสำหรับความสำเร็จอย่างสูงสำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาอีกทางหนึ่ง
 • ณ ที่โรงเรียนนานาชาติ คิวมอร์ เราสร้างความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนของเราให้เป็นนักคิดที่โดดเด่น ผู้ที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าภายใต้โลกในยุคปัจจุบัน ด้วยการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนในระดับสูง และหลักสูตรเพิ่มเติมภายหลังจากเรียนในเวลาปกติ

Aus TKIS Grouping students

 • นอกจากนี้ โปรแกรมการเรียนการสอนที่ โรงเรียนนานาชาติคิวมอร์ ยังถูกเต็มเติมให้สมบูรณ์ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประสบการณ์ทางด้านสังคมและกีฬา ซึ่งหล่อหลอมและส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์ด้านการศึกษารูู้ภายใต้สภาพแวดล้อมของชุมชนที่ปลอดภัย
 • สำหรับการเรียนการสอนที่โรงเรียนนานาชาติคิวมอร์ เราให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างโอกาสสำหรับชีวิตในอนาคต รวมทั้งการก้าวเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกaus-tkis-student-1
 • นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติคิวมอร์ จะได้รับโอกาสพิเศษจากศิษย์เก่าซึ่งจบจากสถาบันและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิเช่น OXFORD University, CAMBRIDGE, The London School of Economics, YALE, UCLA, John Hopkins เป็นต้น
 • สำหรับนักเรียนที่เลือกจะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย โรงเรียนนานาชาติคิวมอร์ ก็ยังมีความร่วมมือทางวิชาการเป็นอย่างดีกับมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของประเทศ ได้แก่ The University of Melbourne, Monash University, รวมทั้ง Australian National University และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ของประเทศ
 • ที่ โรงเรียนนานาชาติคิวมอร์ เราเชื่อมั่นว่า เยาวชนทุกคนจะสามารถเดิบโตขึ้นได้เป็นอย่างดีภายใต้การดูแลและการรวมตัวกันของชุมชนอันจะนำไปสู่การทัศนคติที่เป็นสากล และด้วยการทำงานร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ทำให้เราตระหนักถึงความฝันของผู้ปกครองที่มีต่อบุตรหลานและการเปิดโลกกว้างให้กับนักเรียนของเราแต่ละคนในอนาคต
 • ณ ที่โรงเรียนนานาชาติคิวมอร์ (The Kilmore International School – TKIS) ไม่ความฝันใดกว้างใหญ่เกินเอื้อม

Aus TKIS Students

 • มีการจัดตารางเรียนเสริม ช่วงเย็นหลังเลิกเรียนจันทร์ – ศุกร์ สำหรับนักเรียนทุกคน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้
 • ถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเอกชน แบบมีหอพัก ที่มีค่าเล่าเรียนค่อนข้างต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเอกชนแบบมีหอพักอื่น ๆ
 • ในแต่ละปี มีจำนวนนักเรียนทั้งในประเทศออสเตรเลีย และจากทั่วทุกมุมโลก ต้องการเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมคิวมอร์ เป็นจำนวนมาก สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ สมัครเรียนที่ บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โทร 02 637 8778

 

Further Education loading . . .

Scroll Up