Peninsula Grammar

Aus Peninsula School Entry way

  • Peninsula Grammar # 00333A โรงเรียน เพนนิซูล่า เป็นโรงเรียนเอกชน แบบสหศึกษา (ชาย – หญิง) ที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนชื่อว่า เพนนิซูล่า เลียบชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของรัฐวิคตอเรีย
  • ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนติดทะเลแห่งนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะและผู้สูงอายุจึงทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความปลอดภัยแห่งหนึ่่งของรัฐวิคตอเรีย
  • โรงเรียนเพนนิซูล่า เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา โดยสามารถรับนักเรียนต่างชาติได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 7 (เทียบเทียบ ม.1) เป็นต้นไป

aus-peninsula-student

  • เป็นโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนทั้งแบบไป – กลับ และ แบบอยู่หอพัก โดยแบ่งแยกหอพัก ชาย – หญิง
  • โดดเด่น ด้วยคุณภาพการเรียนการสอน ที่ส่งผลให้ มีนักเรียนที่จบจาก โรงเรียนเพนนิซูล่า ได้คะแนน ATAR 99+ หลายปีซ้อน และได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย เป็นจำนวนมาก
  • สนใจสอบถามข้อมูล และ ดำเนินการสมัครเรียน ติดต่อ บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โทร 02 637 8778

Further Education loading . . .

Scroll Up