Wellington Secondary College

aus-wellingston-motto

  • Wellington Secondary College # 00861Kโรงเรียนมัธยมเวลลิงตัน เป็นโรงเรียนมัยธมศึกษาสังกัดรัฐบาล รัฐวิคตอเรีย ตั้งอยู่ทางตะวันออเฉียงใต้ของนครเมลเบิร์น โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที
  • โรงเรียนมัธยมเวลลิงตัน ถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ด้วยจำนวนนักเรียนมากกว่า 1,600 คน และนักเรียนต่างชาติจากทั่วมุมโลกมากกว่า 90 คน
  • เป็นโรงเรียนที่มีศูนย์ภาษา ตั้งอยู่ภายในโรงเรียน จึงทำให้นักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษ ก่อนการเข้าเรียนในหลักสูตรปกติได้
  • ในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่โรงเรียนเวลลิงตัน ได้จัดให้มีโปรแกรมพิเศษ (High Flyers Program or the Accelerated Program) สำหรับนักเรียนในการเรียนรู้ทักษะการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยแนวคิดการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
  • ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความโดดเด่นทางวิชาการให้กับนักเรียนของโรงเรียนเวลลิงตัน ส่งผลให้ นักเรียนที่จบจากโรงเรียนแห่งนี้ มีคะแนน ATAR สูงถึง 99.40 (ปี 2015)

aus-wellingston-student

  • นอกจากนี้ภายในโรงเรียนยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่สนับสนุนทั้งทางด้านการเรียน และกิจกรรมนอกห้องเรียน อาทิเช่น ห้องเรียนแบบ Theaterที่จำนวนที่นั่งมากถึง 288 ที่นั่ง รวมทั้งศูนย์กีฬาในร่ม 2 แห่งที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ด้านการกีฬาอย่างครบครัน
  • สำหรับการดูแลนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนเวลลิงตัน ได้จัดให้นักเรียนต่างชาติ พักกับครอบครัวชาวท้องถิ่น (Homestay) ซึ่งเป็นครอบครัวที่ได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานของโรงเรียน รวมทั้งเป็นครอบครัวที่มีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนต่างชาติมาเป็นเวลานาน
  • สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โทร 02 637 8778

Further Education loading . . .

Scroll Up