IMI – International Management Institute Switzerland

Swiss IMI Bird eye view

 • IMI – International Management Institute, Switzerland เป็นสถาบันการศึกษาด้านการธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ตั้งอยู่ ณ เมืองลูเซิร์น (Luzern) เมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ต้องห้ามพลาด !!!!
 • เพียงก้าวแรกของการเข้าศึกษาในสถาบัน IMI นักศึกษาทุกคนจะได้รับการดูแลเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัว ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการ โดยครอบครัวชาวสวิสแท้ ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ก่อตั้ง ส่งผลให้ สถาบัน IMI เป็นสถาบันการเรียนการสอนวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพียงแห่งเดียวในสวิสเซอร์แลนด์ ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวสวิสได้อย่างแท้จริง
 • เหตุนี้ จึงทำให้การเรียนการสอนของ IMI ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาบันที่จัดการเรียนสอนอย่างมีคุณภาพสูงในสาขาวิชาธุรกิจการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมของสวิสเซอร์แลนด์

 • สำหรับการเรียนการสอนที่ IMI คณาจารย์ทุกคนไม่เพียงแต่เสริมสร้างทักษะในด้านการจัดการให้แก่นักศึกษาเท่านั้น หากแต่ยังช่วยให้นักศึกษาทุกคนของ IMI ได้รับการพัฒนาศักยภาพภายในตัวตน เพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
 • นอกจากนี้ สถาบัน IMI ยังเสริมความเข้มข้นทางวิชาการ ด้วยความร่วมมือกับ Manchester Metropolitan University (MMU) ประเทศอังกฤษ เป็นระยะยาวนานกว่า 20 ปี ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Dual Degree เริ่มตั้งแต่ระดับอนุปริญญาตรี ปริญญาตรี และ ปริญญาโท
 • และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกของการปฏิบัติงานจริง นักศึกษาของสถาบัน IMI ทุกคน จะได้รับการจัดหาสถานที่ฝึกงานเป็นระยะเวลาสูงสุดถึง 1 ปี แบบได้รับค่าตอบแทน ภายหลังจากการเรียนในแต่ละระดับของสถาบัน IMI

Swiss IMI Students

 • ตอกย้ำคุณภาพของนักศึกษาที่จบจากสถาบัน IMI ด้วยการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้นำทางธุรกิจด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว และ การจัดนิทรรศการ ในการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาถึงในสถาบัน สำหรับการเข้าฝึกงานและทำงานแบบเต็มเวลา เป็นประจำทุกภาคการศึกษา
 • นอกจากนี้ สถาบัน IMI ยังอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาทุกคน ที่พักนักศึกษาภายในสถาบัน ที่สะอาด ทันสมัย ทั้งแบบห้องพักเดี่ยว และห้องพักคู่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักอย่างครบครัน
 • ด้วยระยะเวลาเดินทางเพียง 15 นาที จากใจกลางเมืองลูเซิร์น โดยรถประจำทางเพียงสายเดียว ส่งผลให้ นักศึกษาของ IMI มีเวลาเหลือเพียงพอในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน สำหรับกิจกรรมส่วนตัว เช่น การซื้อของใช้จำเป็นตามร้านค้าในตัวเมืองลูเซิร์น ได้อย่างสะดวกสบาย
 • เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น เป็นสำนักงานและผู้แทนอย่างเป็นทางการ ของ IMI สถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่ ณ เมืองลูเซิน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

Swiss Culinary class grouping

 • หลักสูตรที่เปิดสอน ณ IMI  – International Management Institute Hospitality, Business & Culinary Arts
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 6 เดือน ถึง 1 ปี และมีโอกาสฝึกงาน 1 ปี ในสวิสเซอร์แลนด์ หรือในต่างประเทศ
  • ปริญญาตรี 2.5 ปี และมีโอกาสการฝึกงานอีก 1.5 ปี
  • ปริญญาโท MBA in International Hospitality Management 1 ปี (เรียน  6 เดือน + วิทยานิพนธ์ และ/หรือฝึกงานอีก 6 เดือน)
  • ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

  จุดเด่นของการเรียนที่ IMI – International Management Institute, Switzerland

  • หลังสำเร็จการศึกษาทุกเทอม (6 เดือน) นักศึกษามีสิทธิ์ฝึกงานแบบได้รับค่าจ้างตอบแทนในสวิสเซอร์แลนด์ ด้วยค่าแรงขั้นต่ำ CHF 2,168 ต่อเดือน) หรือในต่างประเทศ เป็นเวลาเพิ่มเติมอีก 6 เดือน
  • เมื่อสำเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร จาก 2 สถาบัน (IMI :  International  Management Institute – Switzerland และ MMU : Manchester Metropolitan University – UK)
  • ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักสำหรับการเรียนการสอน
  • ระหว่างการเรียนในแต่ละเทอม นักศึกษายังจะได้เรียนภาษาเยอรมันหรือฝรั่งเศสเสริม เพื่อประโยชน์สำหรับการฝึกงานในสวิสเซอร์แลนด์
  • IMI International Management Institute  ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองลูเซินเพียง 15 นาที โดยรถประจำทาง
 • สนใจสอบถามข้อมูล กับตัวแทนสถาบัน IMI ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการที่ บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โทร 02 637 8778

Further Education loading . . .

Scroll Up